It appears you are using an older browser. For a better experience when using MediaFire, we recommend you upgrade your browser.
Help

Questions? Submit a ticket or visit our Help Center.

YOUR SUPPORT CODE:
CLOSE

Beta 3 - Up ảnh tốc độ cao

Bắt đầu việc up ảnh miễn phí

Vẫn đang trong giai đoạn Beta choUPANH.lesongvi.ga

Có tất cả những thứ mà bạn cần

Những gì bạn sẽ có được khi sử dụng dịch vụ của UPANH.LESONGVI.GA

Share

Share miễn phí

Sự hợp tác

Người của bạn có thể sử dụng chung tài nguyên


Lưu trữ

10 GB miễn phí cho bạn

Quyền tham gia

Protect 24/7

Hơn 7 nghìn người đang sử dụng

Mỗi tháng có hơn 7,943 người sử dụng dịch vụ up ảnh
và họ còn giới thiệu cho bạn bè, người thân, gia đình của họ

Tuyệt vời ông mặt trời

Tôi sử dụng UPANH lsvg để up những tấm ảnh đi du lịch của tôi lên. Nó luôn được lưu trữ vĩnh viễn 24/7, tôi luôn có thể nhìn thấy những tấm ảnh của mình

- Vinh Toàn
Mã nguồn tốt

Mã nguồn có sáng tạo, một thứ là up file còn một thứ là up ảnh. Thật tuyệt. Tôi cũng muốn có một loại mã nguồn như thế này để có thể phát triển nó !!!

- LSVG Members Interns
Không còn gì để phê bình

Tôi thích cái website up ảnh này ... !!

– Alan Goodman
SANDBOX